طراحی وب سایت های خبری و پرتال خبرگزاری اینترنتی :

نام سایت : سایت روزنامه آنلاین الفبا
کارفرما : روزنامه الفبا
آدرس : alfbaonline.com/
طراحی سایت روزنامه آنلاین دبستان ، که با همراهی جمعی از روزنامه نگاران جوان فعالیت خود را آغاز کرده، با پورتال خبری و خبرگزاری اینترنتی پورتال داده ورزان، طراحی شده. روزنامه آنلاین دبستان پلی ست میان روزنامه نگاری مکتوب و خبر رسانی مجازی.
نام سایت : طراحی سایت خبری عبرت
کارفرما : پایگاه خبری عبرت
آدرس : ebrat.ir
طراحی پایگاه خبری و خبرگزاری اینترنتی عبرت نیوز ، که رسانه ای مستقل در حوزه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی است به پرتال داده ورزان سپرده شده است.ارائه مشاوره حقوقی رایگان ، انتشار مقالات اجتماعی و پوشش اخبار روز ایران و جهان، تنها بخشی ازخدمات این سایت خبری
نام سایت : سایت خبری موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان
کارفرما : موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان
آدرس : tarazyabi.ir