• Registrar Transfer چیست؟

    • Registrar Transfer انتقال یک نام دامنه از یک شرکت ثبت کننده دامین به شرکت توسعه مجازی است. از این طریق شما می توانید به پشتیبانی فوق العاده، سرویس های رایگان و قیمت های تمدید دامنه پایین، دست یابید. شما زمانی می توانید نام دامین تان را منتقل کنید که دامین تان بیش از 60 روز  در اختیار شرکت ثبت کننده فعلی تان بوده باشد و هنوز اعتبارش منقضی نشده باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین