• ICANN چیست؟

    •  ICANNیک سازمان بین المللی میبا شد و در ساحل  Del Rey در کالیفرنیا قرار دارد. این سازمان امروزه بمنظور کنترل و مدیریت بهتر بر منابع اینترنت در کنار حجم قابل توجه مسئولیتها که عمدتاً مربوط به gTLD ها میباشد ، 13 سرور اصلی را در دنیا تعیین نموده که با نام سرورهای Backbone شناخته میشوند و با حروف Aتا Mنامگذاری شده اند. ICANN در حال حاضر بیش از 850 مرکز ثبت دامنه تائید شده در سراسر دنیا دارد که به آنها ICANN Approved Registrar می گویند.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین