• کربرد دامنه جانشین (Domain Alias) چیست؟

    • دامین الیاس، کاربردهای فراوانی دارد. مثلا می توانید دامنه ای رسمی مانند dadevarzan.co.ir را دامین الیاس (جانشین) کنید و ایمیل هایتان را بر بستر آن ارسال کنید. به این شکل، آدرس سایت شما ساده خواهد بود، اما ایمیل های تان رسمی می باشد. یا مثلا وقتی که یک برند معروف می شود، حتی اگر دامنه .com از آن برند را در اختیار داشته باشد، سایرین ممکن است سایر دامنه های .net , .org , .ir و ... را ثبت دهند و به همین نام فعالیت کنند. در این راستا تمام انواع دامنه ثبت می شود و به عنوان دامین جانشین، روی دامنه اصلی ست می شود.

دیگر پرسش ها پیرامون : دامین