• چه کسی باید Administrative Contact باشد؟

    • Administrative Contact باید شخص یا شرکتی باشد که می خواهد حق مدیریت دامین و مسئولیت آنرا داشته باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین