• چطور می توان مالکیت دامنه خود را به شخص دیگری تغییر داد؟

    • برای تغییر مالکیت یک دامین تنها باید اطلاعات Whois، هم چنین نام کاربری و رمز عبور را تغییر داد. این کار را از طریق account manager باید انجام داد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین