• چرا برای فروش محصول خودتون شیوه های دیگر را زیر سوال می برید. چرا به خودتون که برنامه نویس یا طراح هستید احترام نمی گذارید؟

    • دوست عزیز

      مباحث ما بیشتر یک جنبه فنی داشته و قصد اهانت به کسانی که در این حوزه های زحمت می کشند را نداریم! اما به هر حال در زمینه های فنی نظرات و سلایق تفاوت کرده و کارشناسان ما نظر خود را بیان نموده اند. به هر حال از اینکه احساس کرده اید که خدای ناکرده به دوستانی همچون شما بی احترامی شده عذرخواهی می نماییم.


دیگر پرسش ها پیرامون : سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان