• نحوه انتقال هاست چگونه است؟

    • فقط کافیستNS های Domain خود را به NS های سرویس دهنده (Host) جدید تغییر دهید.در صورتی که می خواهید کلیه فایل ها و ایمیل ها و تنظیمات هم انتقال پیدا کند در سرور های لینوکس پس از گرفتن Full backup باید لینک را در اختیار شرکت میزبان مقصد قرار دهید. مابقی کار از طریق متخصصان شرکت مربوطه انجام خواهد شد.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست