• منظور از Email Forwarding چیست ؟

    •  در صورتی که Email دیگری مانند yahoo , hotmail دارید می توانید Emailهای دریافتی خود را بصورت اتوماتیک به آن ارجاع  (Forward)  نمائید.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست