اخبار :

طراحی سایت شرکت های بازرگانی در تهران، برای شرکت آریا شیمی با سایت ساز و سیستم مدیریت محتوا داده ورزان دوشنبه 24 آذر 1393
طراحی وب سایت و نرم افزار مدیریت محتوا و سایت ساز داده ورزان برای طراحی سایت شرکتی در تهران و طراحی وب اطلاع رسانی شرکت آریا شیمی به منظور معرفی محصولات و خدمات شرکت شیمیایی در تهران
نهایتا پس از بررسی های فنی متعدد و مذاکره با شرکت های طراح وب کشور ، نهایتا شرکت آریا شیمی بر اساس پارامتر های مختلف و استانداردهای طراحی وب سایت های اینترنتی ، شرکت داده ورزان ، صاحب امتیاز سیستم مدیریت محتوای داده ورزان ، را به عنوا شرکت طراح وب سایت اطلاع رسانی خود انتخاب نمود.
مجموعه همکاران پرتال داده ورزان نیز ، به علامت تشکر از این حسن انتخاب ، سعی دارد تا با طراحی پرتال اطلاع رسانی شرکت آریا شیمی ، منطبق بر آخرین استانداردهای طراحی وب سایت های اینترنتی ، پاسخی شایسته و درخور ، به مدیران شرکت آریا شیمی داده و از سوی دیگر ، زمینه ساز راحتی تعامل ارباب رجوع و مردم در تعامل با شرکت آریا شیمی گردند.
در طراحی وب سایت اینترنتی موضوع قرارداد ، پارامترهای سرعت وب سایت ، امنیت پرتال و راحتی دسترسی کاربران به بخش های مختلف پورتال اطلاع رسانی سازمانی مورد نظر قرار گرفته و مازول هایی انتخاب شده است که بتواند نیازمندی های کامل شرکت آریا شیمی از پرتال سازمانی را فراهم آورد.

اخبار مرتبط :

وب سایت رسمی قاب آسمان بر پایه امکانات مدیریت محتوای داده ورزان و ماژول‌های انتشار مولتی‌مدیا باز طراحی شد
وب سایت رسمی شرکت پخش عقاب با بهره‌گیری از ماژول‌های اطلاع رسانی و سئو راه‌اندازی شد
با استفاده از ماژول‌های معرفی کالا و خدمات و قابلیت‌های تعامل با کاربران، وب سایت اینترنتی شرکت کاریز باز طراحی شد
قرارداد طراحی وب سایت اینترنتی و افزایش رتبه سایت شرکت آتا تجارت سلوط در موتورهای جستجوگر ، منعقد گردید.
قرارداد طراحی پرتال اینترنتی شهرک صنعتی غرب تبریز ، با پورتال داده ورزان نهایی و عملیاتی شد.