• رابطه دامنه ( Domain ) با میزبانی وب ( Web Hosting ) چیست؟

    • Domainنامی است که شما برای سایت خود انتخاب می کنید و Web Hosting میزبانی است که به Domain شما سرویس دهی می کند ، مانند اختصاص فضا ، Email و ...


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین