• در انتخاب Domain از چه کاراکترهایی می توانم استفاده کنم ؟

  • اول اینکه نام دامنه می تواند شامل تمام حروف لاتین (a-z)  با حرف کوچک باشد

   -    می تواند شامل تمامی اعداد (-90) باشد

   -    می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد

   -    یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد

   -    یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد

      -یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین