• تفاوت انتقال دامنه با انتقال هاست چیست؟

    • انتقال دامنه به معنی تغییر محل نگهداری دامنه شما می باشد اما انتقال هاست به معنی تغییر سرویس دهنده دامنه شماست.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست