• برای انتخاب نوع سرویس Web Hosting برای Domain خود چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟

    • میزان فضا را متناسب با حجم سایت ( فایلها ، بانک اطلاعاتی و ... ) انتخاب نمائید ،  در صورتی که سایت شما بازدید کننده های زیادی دارد یا در آینده ترافیک بالایی خواهد داشت به پهنای باند ( Bandwidth) اختصاص یافته توجه نمائید ، به Resourceهای اختصاص یافته به Hosting Planمورد نظرتان برحسب نوع طراحی و برنامه نویسی سایت خود توجه نمائید و زبان های برنامه نویسی که در سایت خود استفاده نموده اید در Hosting Planمورد نظرتان پشتیبانی شود ،  سازگاری سایت با سیستم عامل سرویس Hostingمورد نظرتان و ...


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست