• آیا پس از ثبت Domain ، شرکت توسعه مجازی به من شناسه کاربری و کلمه عبور برای تغییرات مستقیم در Domain از قبیل Whois و NS را خواهد داد؟

    • چنانچه دامنه شما بین المللی باشد ، امکان ارائه نام کاربری و کلمه عبور وجود دارد. اما اگر دامنه های ir ثبت می نمایید ، می بایست خود یک نیک هندل تشکیل دهید و در آن پنل ، دامنه خود را ثبت دهید.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین