• آیا من مالک قطعی دامنه های ثبت شده توسط شما هستم؟

    • بله. شما با پرداخت وجه دامنه ها مالک اصلی دامنه خواهید بود و هر زمان که اراده نمودید ، دامنه به شما عودت داده خواهد شد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین