• آیا شما قابلیت هایی را که خریداری می کنم ، متناسب با نیاز من برایم خصوصی سازی می کنید؟

    • معمولا با دریافت هزینه نه چندان زیادی ، این کار صورت می پذیرد. چرا که ممکن است شما امکانات خاصی را از ماژول های موجود پرتال داده ورزان انتظار داشته باشید. البته این مورد نیز باید حسب مورد ، بررسی و امکان سنجی گردد. اما به هر حال سیاست کلی شرکت ، انجام این کار برای مشتریان است. مخصوصا چنانچه شما با ایده تان ، موجبات تقویت ماژول های پرتال داده ورزان را فراهم آورید. اگرچه می توانید با خریداری SDK نرم افزار داده ورزان، خودتان نیز این اختصاصی سازی ماژول ها را انجام دهید. ضمن اینکه  ماژول های پرتال داده ورزان ، چندین حالت نمایش داشته و ممکن است درخواست شما نیز در یکی از این حالت ها پوشش داده شود و بالتبع ، هدف تان برآورده شود.


دیگر پرسش ها پیرامون : سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان