• آیا برای انتقال Domain به پنل های ثبت دامنه شرکت توسعه مجازی به غیر از هزینه یکسال تمدید، هزینه دیگری هم باید بپردازم؟

    • خیر. ما شما را برای انتقال نام دامنه تان هزینه ای دریافت نخواهیم کرد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین