• آیا این امکان وجود دارد که اطلاعات WHOIS از دید عموم پنهان بماند؟

    • خیر. نام و اطلاعات تماس مالک دامین ، اطلاعات همگانی هستند.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین