طراحی وب سایت نهادها و طراحی پورتال موسسات ، انجمن ها و کانون های دولتی و مردمی :

نام سایت : طراحی وب سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران
کارفرما : کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آدرس : seba.ir
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر اساس بند 5 ماده 1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 در آذر ماه 1386 با شماره ثبت 10584 از سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به کار نموده است.
نام سایت : سایت انجمن پایشگران محیط زیست ایران پاما
کارفرما : انجمن پایشگران حامی محیط زیست ایران (پاما)
آدرس : payeshgaran.info
طراحی سایت در استان تهران شهر تهران برای انجمن پایشگران محیط زیست ایران پاما با سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان به منظور معرفی فعالیت های انجمن در سایت اطلاع رسانی و تحت وب با قابلیت های کامل سایت های غیر انتفاعی و غیر دولتی با پرتال اطلاع رسانی
نام سایت : سایت شورای ملی نخود ایران
کارفرما : اتاق بازرگانی استان کرمانشاه
آدرس : incp.ir
طراحی سایت شورای ملی نخود ایران به سفارش اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ، به منظور معرفی خدمات و اطلاع رسانی و سایت خبری و خبرگزاری رسمی نخود در ایران ، پیاده سازی شده با سیستم مدیریت محتوای داده ورزانسی ام اس
نام سایت : سایت نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی قم
کارفرما : سازمان مدیریت صنعتی - نمایندگی استان قم
آدرس : imiqom.ir
طراحی سایت مرکزی و پورتال اینترنتی سازمان مدیریت صنعتی استان قم با هدف کمک به توسعه ظرفیت مدیریت استان قم و تحول و بهسازی سازمانها انجام پذیرفته. همزمان با رشد اینترنت ، سایت اطلاع رسانی ایشان پیاده سازی شد.
نام سایت : طراحی سایت جامعه قالب سازان ایران
کارفرما : جامعه قالب سازان ایران
آدرس : toolmaker.ir
طراحی سایت انجمن قالب سازان ایران در استان تهران، شهر تهران، به منظور اطلاع رسانی به اعضای انجمن و ایجاد یک شبکه مجازی از طریق نرم افزار تجارت الکترونیک سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان برای اطلاع رسانی تحت وب
نام سایت : سایت دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
آدرس : climate-change.ir
طراحی سایت در تهران برای دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا برای سازمان محیط زیست به نمایندگی مرکز توسعه سازمان ملل متحد با سیستم مدیریت محتوا یا سایت ساز داده ورزان به منظور طراحی پرتال اداری برای این سازمان بین المللی
نام سایت : طراحی سایت خانه ریاضی
کارفرما : موسسه خانه ریاضی تهران
آدرس : mathhome.ir
طراحی سایت در تهران برای خانه ریاضیات تهران، با سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان به منظور طراحی وب و طراحی وب سایت اینترنتی با سایت ساز داده ورزان برای طراحی پرتال داده ورزان
نام سایت : طراحی پرتال صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ایران
کارفرما : صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ایران
آدرس : pmo-rf.ir
طراحی پرتال سازمانی در تهران، برای صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به وسیله سیستم مدیریت محتوای اداری و سایت ساز ادارات و دوایر دولتی داده ورزان
نام سایت : بازطراحی سایت جامعه مشاورین رسمی مالیاتی ایران
کارفرما : جامعه مشاورین رسمی مالیاتی ایران
آدرس : www.iactc.ir/
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از افراد متخصص و آگاه به قوانین مالیاتی ایران – مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده – و بازنشستگان رده بالای نظام مالیاتی ایران، تشکیل شده است.