طراحی پرتال های دانشگاهی و راه اندازی وب سایت مراکز آموزشی و علمی :

نام سایت : پایگاه ارتباط با دانش آموزان دانشگاه صنعتی شریف
کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
آدرس : stu.sharif.ir
وب سایت اطلاع رسانی و پرتال اینترنتی دانشگاه صنعتی شریف به منظور برقراری ارتباط و جذب دانش آموزان نخبه از سراسر کشور منجمله اصفهان ، شامل بخش های متنوع و فعالی ازقبیل وب سایت اینترنتی ، فروشگاه مجازی دانشگاه ، پرتال اینترنتی همایش ها و سمینار ها می باشد.
نام سایت : طراحی پورتال اینترنتی سازمان سما دانشگاه آزاد
کارفرما : سازمان سما
آدرس : www.sazman-sama.org
طراحی پورتال اینترنتی و پرتال اینترانت سازمان شما کشور ، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ، با تمامی معاونت ها و زیر مجموعه ها با قبلیت ساب پرتال و ارائه زیر سایت به ادارات تابعه
نام سایت : وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
آدرس : damghaniau.ac.ir
این دانشگاه در استان سمنان ، شهر دامغان واقع شده است. طراحی وب سایت دانشگاهی به موازات طراحی زیرسایت معاونت ها ، طراحی زیرسایت همایش ، طراحی ساب سایت همایش ، طراحی ساب پورتال اساتید و هیئت علمی انجام شده است.
نام سایت : پرتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
آدرس : msh-iau.ac.ir
وب سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر به عنوان پورتال اطلاع رسانی دانشگاهی،با بهره مندی از امکانات تعاملی دانشجویان واساتیدو امکانات کامل پرتال اطلاع رسانی دانشگاهی مانند ساب دامین برای واحد ها و دانشکده های مختلف دانشگاه مورد بهره برداری است
نام سایت : طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آدرس : gorganiau.ac.ir
طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با پورتال دانشگاهی داده ورزان، انجام شد ، که با پذیرش دانشجو در رشته کشاورزی، عمران و زیست شناسی ، به عنوان دانشگاهی برنامه محور از واحدهای دانشگاهی مطرح می باشد.
نام سایت : پرتال مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (سایت قدیم)
کارفرما : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آدرس : ricest.ac.ir
طراحی پورتال تحقیقاتی در استان فارس برای شهر شیراز، برای مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز طراحی و پیاده سازی گردید. این سایت پژوهشی و دانشگاهی دارای امکانات مختلفی از قبیل مقالات سایت، اخبار سازمان و ارتباط با پژوهشگران می باشد.
نام سایت : سایت دانشگاه هنر شیراز
کارفرما : دانشگاه هنر شیراز
آدرس : shirazartu.ac.ir
طراحی سایت دانشگاهی در استان فارس شهر شیراز برای دانشگاه هنر شیراز با پورتال دانشگاهی سیستم مدیریت محتوای داده ورزانسی ام اس با قابلیت معرفی اساتید دانشگاه، اطلاع رسانی دانشکده های مختلف دانشگاه و ارتباط بین اساتید و دانشجویان
نام سایت : وب سایت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
کارفرما : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آدرس : www.ippi.ac.ir
طراحی وب سایت مرکز تحقیقاتی و طراحی سایت پژوهشگاهی در استان تهران، شهر تهران برای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با بهره گیری از پرتال دانشگاه و سیستم مدیریت محتوای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پرتال داده ورزان
نام سایت : طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
آدرس : iaularestan.ac.ir/
پورتال اطلاع رسانی و سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان به منظور تسهیل ارتباطات درون دانشگاهی و برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان ، با ارائه اخبار و اطلاعیه های دانشگاه و معرفی بخش ها و دانشکده های مختلف آن در وب سایت اینترنتی دانشگاه است
نام سایت : سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
آدرس : piau.ac.ir
وب سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به عنوان پورتال اطلاع رسانی دانشگاهی ،با بهره مندی از امکانات تعاملی دانشجویان و اساتید و امکانات کامل پرتال اطلاع رسانی دانشگاهی مانند ساب دامین برای واحد ها و دانشکده های مختلف دانشگاه مورد بهره برداری است
نام سایت : بازطراحی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه
آدرس : ziau.ac.ir
وب سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه به عنوان پورتال اطلاع رسانی دانشگاهی،با بهره مندی ازامکانات تعاملی دانشجویان واساتید و امکانات کامل پرتال اطلاع رسانی دانشگاهی مانند ساب دامین برای واحد ها و دانشکده های مختلف دانشگاه مورد بهره برداری است
نام سایت : سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کارفرما : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس : www.sanru.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در راستای تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور و راهی به سوی ارتقاء و اعتلای همه جانبه استان گشوده شد که پرتال این دانشگاه با پرتال دانشگاهی داده ورزان انجام شده است.
نام سایت : پورتال آموزشکده فنی و حرفه ای سما قوچان
کارفرما : آموزشکده فنی و حرفه ای سما قوچان
آدرس : sama-quchan.ac.ir
این مرکز آموزشی در استان خراسان رضوی ، شهر قوچان واقع شده است. رشته های مختلف تحصیلی مانند صنایع فلزی ، الکتروتکنیک ، گرافیک ، تاسیسات و... در این آموزشکده تدریس می شود. در طراحی این وب سایت اینترنتی از ماژول های مختلف آموزشگاهی و دانشگاهی بهره برده شده
نام سایت : پرتال دانشگاه ولی عصر رفسنجان
کارفرما : دانشگاه ولی عصر رفسنجان
آدرس : vru.ac.ir
دانشگاه ولی عصر(عج) در سال 1369 تاسیس شد و با پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 71-70 فعالیت خود را آغاز کرد، طراحی وب سایت این دانشگاه با پرتال داده ورزان انجام شده است.
نام سایت : بازطراحی وردپرسی پرتال اطلاع رسانی مرکز آموزش عالی شهرضا
کارفرما : مرکز آموزش عالی شهرضا
آدرس : shahreza.ac.ir/
بحث تأسیس دانشگاه دولتی شهرضا از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال 1383 با پیگیری های مسئولان وقت شهرستان و درخواست شورای اسلامی شهر شهرضا و متعاقب با پیگیری‌های انجام شده، در سال 1386 در جریان سفر هیئت دولت به استان اصفهان...
نام سایت : طراحی پرتال دانشگاهی برای دانشگاه آزاد یاسوج
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
آدرس : iauyasooj.ac.ir/
طراحی پرتال دانشگاهی و طراحی وب سایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با سیستم مدیریت محتوای دانشگاهی و پرتال دانشگاه ها برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نام سایت : طراحی پرتال دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد اصفهان
آدرس : www.Iauda.ac.ir
طراحی سایت دانشگاهی با سیستم مدیریت محتوا و پرتال دانشگاهی داده ورزان به منظور طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با نرم افزار مدیریت محتوای دانشگاه ها
نام سایت : طراحی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر
آدرس : nikshahriau.ac.ir/
معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر با پرتال دانشگاهی داده ورزان جهت اطلاع رسانی انجام شده است. این دانشگاه با محوریت بخشیدن به رضایت مخاطبین توانسته است به افتخاراتی دست یابد که مؤید موفقیت آن می باشد.
نام سایت : طراحی پرتال اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی لارستان
کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
آدرس : www.larums.ac.ir
براساس مصوبه 1388/4/27 دانشکده علوم پزشکی لارستان تشکیل و بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ارتقاء پیدا کرد. طراحی سایت با پکیج نرم‌افزاری داده‌ورزان صورت گرفته است