طراحی وب سایت بیمارستان ها و مراکز پزشکی درمانی :

نام سایت : سایت جهان پردازطب
کارفرما : جهان پرداز طب
آدرس : jahanpardazteb.com
طراحی سایت مراکز درمانی و پزشکی در تهران، برای شرکت جهان پرداز طب، فعال در زمینه های پزشکی و دندانپزشکی در شهر تهران، با سیستم مدیریت محتوای داده ورزانسی ام اس، انجام پذیرفته.
نام سایت : طراحی سایت شرکت آرمان بهبود
کارفرما : شرکت آرمان بهبود
آدرس : armanbehboud.com
شرکت آرمان بهبود با انجام تحقیقات دقیق و مطالعه همه جانبه در پی تهیه و خرید تجهیزات و لوازم منحصر به فرد پزشکی و بهداشتی از معتبرترین کارخانجات اروپایی برای پاسخگویی به نیاز مردم و بیماران می باشد
نام سایت : طراحی پرتال انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
کارفرما : انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
آدرس : igda.ir
طراحی سایت پزشکان در تهران و طراحی وب سایت پزشکی برای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با سایت ساز پزشکی و پرتال مراکز درمانی و پزشکی به وسیله سیستم مدیریت محتوا ی داده ورزان
نام سایت : سایت مرکز تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارفرما : مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس : iaari.tums.ac.ir
انجمن آسم و آلرژی ایران در مرداد 1375 با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شد و شامل اعضای پیوسته، ناپیوسته و افتخاری است.
نام سایت : طراحی سایت انجمن آسم و آلرژی
کارفرما : انجمن آسم و آلرژی
آدرس : isaa.org.ir/
طراحی وب سایت در تهران با سیستم مدیریت محتوا و پرتال داده ورزان برای طراحی سایت انجمن آسم و آلرژی با سایت ساز درمانی و مراکز پزشکی داده ورزان
نام سایت : طراحی سایت شرکت داروسازی تسنیم
کارفرما : شرکت داروسازی تسنیم
آدرس : tasnimpharma.com
طراحی سایت در تهران برای شرکت داروسازی تسنیم با سایت ساز شرکت ها و پرتال شرکت های داروسازی داده ورزان