چگونه با گوگل درد دل کنیم؟!

سه شنبه 19 شهريور 1392

آیا شما به عنوان مدیر یک وب سایت کوچک و محلی، از این که صدایتان به گوش گوگل نمی رسد، احساس ترس و ناراحتی می کنید؟ دیگر نگران نباشید. گوگل فرمی را فراهم کرده که صدایتان را به صدای مسئول مربوطه برسانید
آیا شما به عنوان مدیر یک وب سایت کوچک و محلی، از این که می بینید سایت شما جایگاه مناسبی در صفحه پاسخ گوگل ندارد، نگران و معترض هستید؟
 
شاید هم از این که صدایتان به گوش گوگل نمی رسد، احساس ترس و ناراحتی می کنید؟
 
خبر خوش این است که اکنون با شرایطی که گوگل فراهم آورده است، می توانید اعتراض خود را به گوش یکی از مسئولین مربوطه در گوگل برسانید.
 
مت کاتس (Matt Cutts) یکی از مهندسین برجسته گوگل و مدیر تیم مقابله با اسپم در این شرکت جهانی، از مدیران وب سایت های کوچک خواسته اگر احیاناً از

مت کاتس (Matt Cutts) یکی از مهندسین برجسته گوگل و مدیر تیم مقابله با اسپم در این شرکت جهانی، از مدیران وب سایت های کوچک خواسته اگر احیاناً از رتبه سایت خود ناخشنود هستند، قضیه را از طریق یک فرم موجود در بخش Google Docs به اطلاع گوگلی ها برسانند.

رتبه سایت خود ناخشنود هستند، قضیه را از طریق یک فرم موجود در بخش Google Docs به اطلاع گوگلی ها برسانند.
 
گوگل به پیام هایی که از طریق این کادر دریافت می کند، توجه نشان می دهد.
 
البته آن گونه که اعلام شده، گوگل در این مرحله فقط در حال جمع آوری اطلاعات است و مدیران وب سایت ها انتظار نداشته باشند که این نظرسنجی بر رتبه سایت آنها تاثیری داشته باشد.
 
هدف اصلی گوگل از اجرای این پروژه چیست؟
 
آقای کاتس گفته وی به عنوان مدیر فنی تیم مبارزه با اسپم گوگل (webspam) در اندیشه حل مشکل این سایت های کوچک ناکام بوده ولی او به داده های بیشتری نیاز داشته است.
 
همانطور که پیشتر اشاره شد، پر کردن این فرم الزاماً با ارتقاء رتبه سایت شما مترادف نیست ولی به نظر می رسد گوگل حداقل قصد دارد به این مشکل نگاهی بیاندازد.
 
آقای کاتس گفته است که آنها فقط چند صد مورد از این دست شکایت دریافت کرده اند.
 
بنابراین به نظر می رسد اگر شما نیز از رتبه وب سایت خود ناراضی هستید و گمان می کنید این سایت، لایق بیش از اینهاست می توانید با مراجعه به فرم مزبور، موضوع را به گوگل منتقل نمایید و احتمالاً در آینده از آنها راهکار بخواهید.
 


جنیفر اسلگ
 
تعداد مقالات 2 عدد
مهدی ربیعی
 
تعداد مقالات 78 عدد
       
کپی رایت