پرسش و پاسخ :

پرداخت الکترونیک
 • با توجه به انتقال سرور ، متن نامه من به شرکت پرداخت الکترونیک بانک ......... شامل مواردی باشد؟
  • برای تنظیم متن نامه ای که می بایست ، به شرکت پرداخت الکترونیک طرف قراردادتان ارسال فرمایید ، می بایست ابتدا آی پی سرور قبلی و آی پی سرور جدید را از ما دریافت نمایید. سپس متن نامه را تکمیل فرمایید :

   مدیریت محترم شرکت پرداخت الکترونیک ..................... (سامان / پارسیان/پاسارگاد/ملی)

   با اهداء سلام

   احتراماٌ ، به استحضار می رساند ، IP آدرس سرور ، در قرارداد مربوط به MerchantID این شرکت / سازمان به شماره ............................... مورخ .............................. ، برای دامنه  38.99.139.241 ،(www.your-domain.com)  ............................   (آدرس آی پی قبلی)  اعلام گردیده . بنابراین ، با توجه به جابجایی سایت مذکور به سرور جدید ، خواهشمند است دستور فرمایید IP Address : 79.175.165.139 (آدرس آی پی جدید) را با IPی فوق الذکر جایگزین نمایند . قبلا از تسریعی که می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارا می باشد .

    

   .......................................

   مدیرعامل / مدیر شرکت / سازمان

   (مهر الزامی است)


   ادامه...