فرهنگ واژه ها :

آمار تحلیلی گوگل / Google Analytics

 

گوگل انالیتیکس Google Analytics یک سرویس رایگان ارائه شده گوگل است که آمار بازدید کننده های یک وب سایت را نشان می دهد. این دستاورد برای بازاریابان و وب مسترها برای واکاوی وب بکار گرفته می شود.
 
این سیستم، امکان بررسی و تحلیل ورودی ها، صفحات ورودی دهنده، کاربران وارد شده، فعالیت های کاربران، مدت حضور ایشان و مسیر خروجی آنها را ارائه میکند. به این ترتیب گستره وسیعی از اطلاعات در اختیار مدیریت سایت قرار خواهد گرفت.
 
از امکانات جالب توجه این سیستم هدف گذاری مشخص در بازه زمانی است. سپس سیستم خودکار در بازه زمانی تعیین شده در صورت دست یابی به هدف گزارش مبنی بر رسیدن به هدف میدهد و در صورت عقب ماندن از هدف نیز درصد نزدیکی به هدف را ارائه میکند.