فرهنگ واژه ها :

ای‌تی‌اندتی / AT&T

 

ای‌تی‌اندتی بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس دهنده ی اینترنت پهن باند و دومین اپراتور تلفن همراه آمریکا می‌باشد. 
 
اِی تی اَند تی یک شرکت آمریکایی است که سرویس ارتباط راه دور و دیگر سرویس های مخابراتی را ارائه می دهد. این کمپانی بخشی از شرکت تلفن و تلگراف آمریکا بود که بخش زیادی از شبکه ارتباط راه دور و همچنین محلی آمریکا را پایه ریزی کرده بود،این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت مخابراتی و به عنوان استانداردی برای شرکت های مخابراتی تبدیل شده بود. شرکت تلفن و تلگراف آمریکا در سال 1375 به طور داوطلبانه به سه شرکت کوچکتر تبدیل شد که یکی از آنها نام اِی تی اَند تی بر خود نهاد.
 
مرکز این شرکت در شهر دالاس در تگزاس است.