• کدام یک از پسوندهای دامنه ، نظامی بودن سایت را نشان می دهد؟

    • دامنه های با پسوند mil که مخفف military می باشد مخصوص دامنه های نظامی است. البته اینکه کدام شرکت بتواند این دامنه را برای شما ثبت کند بحث دیگری است. چرا که همه پنل های ثبت دامنه اینگونه خدمات را نمی دهند.

      اما سایت بین المللی ثبت این نوع از دامنه www.nic.mil می باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین