• چگونه می توان اطلاعات FTP Login را بدست آورد؟

    • کلیه اطلاعات شما  FTP شامل Username  و Passwordآن به هنگام سفارش به ایمیل تان ارسال می گردد .در صورت فراموشی این اطلاعات می بایست درخواست خود را از طریق مرکز پشتیبانی و ارسال درخواست به بخش میزبانی وب اعلام نمایید.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست