• چگونه اطلاعات شخصی ام را به شکل Qr Code در بیاورم ؟

    • تهیه این کد ها بر اساس اطلاعات شخصی تان کار ساده ای است. کافیست سراغ یکی از سایت هایی که این کار را به صورت رایگان انجام می دهند ، بروید. مثل سایت kaywa یا سایت qrstuff