• چه کسی باید Technical Contact باشد؟

    • Technical Contact باید شخص یا شرکتی باشد که می خواهد مسئولیت جنبه های فنی دامین را داشته باشد، (نظیز تغییر DNS)، که معمولا Host Provider یا ISP می باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین