• چه عواملی بالا رفتن رنکینگ سایت ما را تضمین می کنند

   •  استفاده از کلمات کلیدی در برچسب Titleصفحه

   میزان اهمیت: 4.9/5

   می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل درون صفحه ای که در بهینه سازی صفحات برای موتورهای جستجوگر نقش کلیدیی را بازی می کند، انتخاب عنوان مناسب برای صفحه است. قرار دادن کلمه کلیدی مورد نظر درون برچسب Titleصفحات وب نه تنها باعث افزایش رتبه شما برای آن واژه شده، بلکه میزان CTRرا افزایش می دهد. (کلمات کلیدی موجود در Title، در صفحه تنایج جستجوی گوگل بصورت Boldنمایش داده می شود و این باعث افزایش CTRمی شود و تعداد کلیکها بر روی صفحه وب شما افزایش پیدا می کند) بهینه سازی عنوان صفحات وب کمترین کاری است که شما می توانید برای بهبود وضعیت سئو سایت خود انجام دهید. در برخی موارد جابجایی کلمات در Titleتاثیر بسیار زیادی در افزایش رنکینگ صفحه برای کلمه کلیدی مورد خواهد داشت.

    

   _ استفاده از واژه های کلیدی در متن صفحه وب

   میزان اهمیت: 3.7/5

   قرار دادن عبارات کلیدی درون محتوای صفحه وب و استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با واژه اصلی نقش مهمی در افزایش رنکینگ برای آن کلمه کلیدی ایفا می کند. البته تکرار کلمات کلیدی، انباشته کردن محتویات صفحه با کلمه کلیدی مورد هدف، توصیه نمی شود و این کار ممکن است که از دید موتور جستجو، تقلب محسوب شود. سعی شود بطور طبیعی هنگامی که محتویات صفحه وب خود را می نویسید از واژه های کلیدی مورد نظر در سرتاسر مقاله استفاده کنید و هرگز زیاده روی نکیند

   • میزان ارتباط و نزدیکی محتویات صفحه به کلمات کلیدی مورد هدف – Topic Analysis

   میزان اهمیت: 3.4/5

   استفاده از کلمات کلیدی مترادف با واژه اصلی مورد هدف درون محتویات صفحه وب نه تنها یکی از عوامل موثر درتعیین رنکینگ صفحه وب برای کلمه کلیدی اصلی محسوب می شود، بلکه به افزایش رنک صفحه وب برای عبارات کلیدی چند کلمه ای مرتبط با واژه اصلی نیز کمک میکند. بنابراین همانطور که گفته شد، در نوشتن محتوای صفحه وب سعی کنید از واژه های کلیدی مترادف و مرتبط با واژه کلیدی اصلی نیز استفاده کنید ومحتویات صفحه را فقط برای یک واژه کلیدی بهینه نکنید.

   •  استفاده از کلمات کلیدی در برچسب H1صفحه

   میزان اهمیت: 3.3/5

   می توان گفت که استفاده از واژه های کلیدی مرتبط با واژه اصلی درون برچسب H1دومین عامل مهم درون صفحه ای است که در تعیین رنکینگ صفحه وب برای واژه کلیدی اصلی بکار می رود. سعی کنید که عنوان صفحه با عبارت موجود در برچسب H1متفاوت باشد. از عباراتی استفاده کنید که از لحاظ معنایی با کلمات کلیدی مورد نظر تناسب داشته باشد. استفاده از یک عبارت یکسان در عنوان صفحه و در برچسب H1و Meta Descriptionمی تواند مشکل ساز باشد. 

   • استفاده از کلمات کلیدی در اسم Domain – Keyword.Com

   میزان اهمیت: 3/5

   قرارگرفتن کلمات کلیدی در اسم دومین، تنها زمانی مفید خواهند بود که توسط علامت – از همدیگر جدا شده باشند. افزایش تعداد – در نام دامنه، باعث کاهش اعتبار دومین شده و بنابراین از بکار بردن دومینهای بیش از 3 کلمه خودداری کنید (Keyword1-Keyword2-Keyword3.com).

   وجود کلمات کلیدی در نام دامنه، باعث می شود که بطور خودکار هنگامی که شما از سایتهای دیگر Back Linkمی گیرید، متن این BLها حاوی کلمه کلیدی مورد نظر شما خواهند بود که این امر از بعد سئو بسیار حائز اهمیت است.

   • استفاده از کلمات کلیدی در URLصفحه

   میزان اهمیت: 2.8/5

   قرار دادن کلمات کلیدی در URLصفحه می تواند باعث افزایش CTRشود ولی تاثیر چندانی در افزایش رنکینگ صفحه نخواهد داشت. واژه هایی که در URLصفحه قرار می گیرند، در صفحه تنایج جستحو گوگل با فونت درشت نمایش داده می شوند که این امر به افزایش تعداد کلیک و CTRکمک خواهد کرد. اگر URLبصورت متن Back Linkبکار رود ممکن است در افزایش رنک نیز تاثیر داشته باشد.

   •  استفاده از کلمات کلیدی در برچسبهای H2, H3, H(x)

   میزان اهمیت: 2.8/5

   قرار دادن کلمات کلیدی در برچسبهای H2, H3, … اگر بدرستی انجام نشود، نه تنها بهبودی در رنک صفحه وب ایجاد نخواهد کرد بلکه ممکن است باعث کاهش رنکینگ صفحه نیز بشود. قرار دادن کلمه کلیدی یکسان در برچسبهای Title, H1, H2, Meta Descriptionممکن است از دید موتور جستجو خوشایند نباشد. بهترین کار اینست که از کلمات کلیدی مختلف ولی مرتبط با کلمه کلیدی اصلی درون برجسبهای فوق استفاده شود.

   •  استفاده از کلمات کلیدی درون ALTو Titleتصاویر

   میزان اهمیت: 2.6/5

   برخی از موتور های جستجو نظیر گوگل امکان جستجو در بین تصاویر را برای کاربران فراهم می آورند. استفاده از واژه های کلیدی درون برچسبهای ALTو Titleتصاویر صفحه وب، می تواند رنک صفحه را برای آن واژه در موتورهای جستجوگر تصویر، افزایش دهد. اگر تصاویر بصورت لینک بکار برده شوند، متن موجود در ALTو Title، تاثیر خوبی در رنک صفحه خواهند داشت.

   • بکار بردن کلمات درون برچسبهای Strongو Bold

   میزان اهمیت 2.3/5

   استفاده از کلمات کلیدی درون برچسبهای Boldو یا Strongباعث می شود که آنها از بقیه متن صفحه متمایز گردند و اصطلاحآ تاکید و وزن بیشتری برای آنها محسوب شود و این امر ممکن است در تعیین رنکینگ صفحه موثر باشد ولی میزان تاثیر آن اندک است. بهتر است از برچسب strongبجای boldاستفاده شود. سعی کنید کلمات کلیدی مترادف را نیز درون این برچسب استفاده کنید و فقط به درشتنمایی واژه کلیدی اصلی نپردازید (زیاده روی نکنید!)

   •  استفاده از کلمات کلیدی درون برچسب Meta Description

   میزان اهمیت: 2/5

   قرار دادن کلمات کلیدی درون Meta Descriptionممکن است CTRرا افزایش دهد. همچنین نوشتن یک متن خوب باعث جلب توجه کاربر شده و تعداد کلیک ها را افزایش می دهد. سعی کنید از متنهای جذاب و جالب استفاده کنید و برای هرصفحه Meta Descriptionمجزا تعریف کنید.

   • استفاده از واژه های کلیدی درون برچسب Meta Keywords

    میزان اهمیت: 1.2/5

   تاثیری در رنکینگ ندارد! اگر هم داشته باشد بسیار اندک است. می توان درون این برچسب کلمات کلیدیی که غلط املائی دارند را قرار داد. ممکن است در یاهو کاربرد داشته باشد.

    

    


دیگر پرسش ها پیرامون : بهینه سازی برای موتور های جستجوگر