• چقدر طول می کشد که یک دامنه از یک شرکت ثبت کننده دیگر منتقل شود؟

    • پس ار اینکه شما نامه درخواست انتقال که به آدرس Administrative Contact شما ارسال می شود را تائید کردید، انتقال دامنه از یک شرکت ثبت کننده دیگر حداکثر تا 5 روز طول می کشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین