• چقدر طول می کشد که دامنه تازه به ثبت رسیده بر روی اینترنت فعال شود؟

    • برای دامنه های ccTLDمعمولا بین 12 تا 48 ساعت طول می کشد که یک نام دامنه بر روی اینترنت فعال شود ولی برای دامنه های gTLDبلافاصله سایت شما را روی اینترنت فعال می سازد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین