• منظور از ccTLD چیست؟

    • ccTLD مخفف Country Coded Top Level Domain و به معنی Domainهای سطح بالای کد کشورها می باشد. مانند: co.uk , .co.ir , .de , .ir. و


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین