• منظور از Statistics چیست ؟

    • آمار و وضعیت سایت از نظر ترافیک ،  بازدید کننده ها و مشخصات آنها وضعیت کاربرانOnline در سایت ،  صفحات بازدید شده  ،  مدت زمان بازدید هر صفحه و... که این آمار بصورت ساعتی ،  روزانه ،  ماهیانه و سالانه گزارش داده می شود.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست