• منظور از Registrar چیست؟

    • Registrar ها مراکز رسمی ثبت و نگهداری دامنه و تحت نظارت سازمان ICANN می باشند که ثبت دامنه های متداول (gTLD) را باید از طریق آنها انجام داد. تعدادی از فعال ترین این Registrarهاعبارتند از :Network Solutions  ،OpenSRS (Tucows)   ،Directi  ،nlineNIC  ،Domain People ، Enom ،  BulkRegister،Register.com ، Yahoo و ...


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین