• حجم ماهیانه (ترانسفر) چیست؟

    • مقدار اطلاعاتی که از سایت شما رد و بدل می شود پهنای باند نامیده می شود. به عنوان مثال اگر در صفحه اصلی شما 4 عکس قرار داشته باشد که حجم هر کدام از آن عکسها 10 کیلوبایت باشد و همچنین خود صفحه 5 کیلوبایت حجم داشته باشد ،  زمانی که یک کاربر به سایت شما مراجعه میکند 45 کیلوبایت از پهنای باند شما را استفاده کرده است.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست