• چطور میتوانیم بعداز اینکه به کلیدواژه های سایت خود اشاره کردیم در گوگل ثبت کنیم؟ثبت کلید واژه در گوگل چطور میتواند باشد؟

    • ما قابلیتی تحت عنوان ثبت کلیدواژه در گوگل نداریم. در عوض می توانید سایت خود را در گوگل تعریف کنید. البته مشروط بر آن که قبلا دامنه شما توسط گوگل شناخته شده نباشد.

دیگر پرسش ها پیرامون : بهینه سازی برای موتور های جستجوگر