• بعد از اینکه یک Registrar Transfer ارائه می شود، چه اتفاقی می افتد؟

    • بعد از اینکه یک Registrar Transfer ارائه می شود، یک نامه به آدرس پست الکترونیک Administrative Contact ارسال می شود که شما باید با ثبت کننده فعلی دامین تان هماهنگ کنید. این نامه حاوی یک لینک به صفحه ای است  که شما می توانید این انتقال را تایید یا لغو کنید. لازم است که شما آنرا به مدت 5 روز پس از دریافت ای میل تائید کنید. هنگامیکه شما درخواست انتقال را تائید کردید، ما یک نامه به شرکت ثبت کننده دامین شما ارسال می کنیم و می خواهیم که دامین را به شرکت ما منتقل کنند. در این مرحله ممکن است شرکت ثبت کننده فعلی شما نامه ای به شما ارسال کند و بخواهد که درخ.است را تائید کنید. (ممکن است نامه ای را هم ارسال نکند.) شرکت ثبت کننده فعلی تا 5 روز مهلت دارد که تصمیم بگیرد دامین را منتقل کند یا خیر. اگر شرکت ثبت کننده درخواست انتقال را در این مدت 5 روز تائید نکند، انتقال انجام نخواهد شد و درخواست آن منقضی خواهد شد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین