• برای یافتن برخی از ابزارهای معروف SEO ، در زبان انگلیسی ، چه چیزی را جستجو کنم ؟

   • Keyword Suggestion- پیشنهاد دهنده ی کلمات کلیدی : همانطور که گفتیم کلمات کلیدی در جذب موتورهای جستجو نقش به سزایی دارند. شما میتوانید با استفاده از Keyword Suggestionکلمات کلیدی بهتر و جذاب تری را انتخاب کنید.
   • Google Rank Checker- چک کننده ی امتیاز شما در گوگل : موتور جستجوی گوگل با محاسباتی خاص و دقیق به وب سایت ها امتیاز میدهید ، هر چه امتیاز سایت شما در گوگل بالاتر باشد ، ارزش سایت تان بالاتر است. معمولا چک کردن این امتیاز آسان نیست ، اما این ابزار در بیشتر سایت های مرتبط با SEO Toolsکار شما را آسان کرده و می توانید ، به راحتی امتیاز خود را در گوگل چک کنید.
   • Link Popularity- محبوبیت لینک : محبوییت لینک ، به شما نشان می دهید که در موتورهای جستجوی مختلف وقتی کلیدواژه ای خاص را جستجو می کنند ، چه تعداد نتیجه ظاهر می شود و گهگاه از این ابزار ، برای مقایسه کردن بین چند وب سایت استفاده می شود.
   • Search Engine Position- وضعیت سایت شما در موتورهای جستجو : این ابزار هم تعداد نتایج جستجوی سایت شما را در موتورهای جستجوی بزرگ نمایش می دهد.

   در کل Web Site Optimization Tools(ابزارهای بهینه سازی وب سایت) انواع مختلف و متنوعی دارند.


دیگر پرسش ها پیرامون : بهینه سازی برای موتور های جستجوگر