• آیا می توانم مشخصات مالک Domain را بعد از ثبت تغییر دهم ؟

    • بله ، در هر لحظه از شبانه روز می توانید مشخصات مربوط به مالکیت Domain خود را تغییر دهید .


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین