• آیا در هاست، فضای ایمیل و سایت یکی است؟ یعنی از 100 مگابایت، 20 مگابایت برای سایت و سایر آن برای ایمیل استفاده می گردد؟

    • در تمامی هاست ها، فضای ایمیل و سایت یکی بوده و بسته به اینکه چه میزانی، سایت و ایمیل شما فضا را اشغال می کند، لازم است تا یک هاستی خریداری کنید که هردوی این فضاها را تامین کند.

دیگر پرسش ها پیرامون : هاست