• آیا برای چک کردن Email ها از طریق وب باید به سایت (نام سایت شرکت هاست) مراجعه کرد ؟

    • خیر ،  امکان چک کردن Email  ها از طریق سایت خودتان وجود دارد.  بعد از فعال شدنHost  درخواستی شما  ،  آدرس             Http://www.yourdomain.com:2095   را در قسمت آدرس مرورگر اینترنت خود وارد کنید و  با وارد کردن E-Mail Name    وPassword  می توانید ایمیل تان را چک کنید.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست